คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 232°C / 450°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 232°C / 450°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 218°C / 425°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 218°C / 425°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

  สินค้าหมด

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 190°C / 374°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 190°C / 374°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

  สินค้าหมด

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 170°C / 338°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 170°C / 338°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 130°C / 266°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 130°C / 266°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 500°C / 932°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 500°C / 932°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 400°C / 752°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 400°C / 752°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 274°C / 525°F

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 274°C / 525°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70

  ราคาปกติ: 920 บาท

  Special Price 640 บาท

 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 350°C / 662°F No.28343

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 350°C / 662°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และ สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70
  1,320 บาท
 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 300°C / 572°F No.28046

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 300°C / 572°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และ สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70
  1,320 บาท
 • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 180°C / 356°F No.28324

  • Tempilstik ชอล์ควัดอุณหภูมิ 180°C / 356°F
  • สินค้าจากสหรัฐอเมริกา Made in the USA
  • การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ (+/- 1% ของอุณหภูมิที่วัด)
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในกระบวนการผลิตหรือรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน และ สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
  • มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากการเจือปนของกำมะถัน ตะกั่วและธาตุโลหะ
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงดี
  • ได้มาตรฐานของ WPS, WPQR และ WPQ มากว่า 70
  1,320 บาท
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less