คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Kolor Kut น้ำยาวัดน้ำในน้่ำมันแก๊สโซฮอล์ รุ่น KKM3 ขนาด 2.5 ออนซ์

Kolor Kut น้ำยาวัดน้ำในน้่ำมันแก๊สโซฮอล์ รุ่น KKM3 ขนาด 2.5 ออนซ์

รหัสสินค้า: TSP0000000059
 • Kolor Kut น้ำยาวัดน้ำในน้่ำมันแก๊สโซฮอล์ รุ่น KKM3 ขนาด 2.5 ออนซ์
 • สินค้าจากประเทศสหรัฐอมเริกา (Made in U.S.A.)
 • ใช้สำหรับตรวจสอบการปนน้ำในน้ำมัน เพื่อเช็คคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ใช้ในการวัดน้ำที่ Methanal และ Ethanol (ฺBiofuels)
 • สามารถวัดระดับน้ำผสมแอลกอฮอล์ได้ถึงแม้มีส่วนผสมแอลกอฮอล์น้อยถึง 6%
 • สินค้าไม่มีวันหมดอายุ (ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่จัดเก็บซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง -0.6 ถึง 46 องศาเซลเซียส)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

900 บาท

น้ำยาวัดน้ำในน้่ำมันแก๊สโซฮอล์ (Water Finding Paste) ยี่ห้อ Kolor Kut ขนาด 2.5 ออนซ์

รายละเอียดสินค้า

 • Kolor Kut รุ่น KKM3 เป็นน้ำยาวัดน้ำแบบพัฒนาเพื่อใช้พร้อมกับเบนซิลที่มีส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์ (น้่ำมันแก๊สโซฮอล์) สีมาตรฐาน สีน้ำตาล
 • น้ำยาวัดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด เมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสัมผัสกับน้ำผสมแอลกอฮอล์
 • ใช้ในการวัดน้ำที่ Methanal และ Ethanol (ฺBiofuels)
 • สามารถวัดระดับน้ำผสมแอลกอฮอล์ได้ถึงแม้มีส่วนผสมแอลกอฮอล์น้อยถึง 6%
 • ใช้สำหรับตรวจสอบการปนน้ำในน้ำมัน เพื่อเช็คคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 • สินค้าไม่มีวันหมดอายุ (ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่จัดเก็บซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง -0.6 ถึง 46 องศาเซลเซียส)
 • สินค้าจากประเทศสหรัฐอมเริกา (Made in U.S.A.)
แบรนด์ KOLOR KUT
expand_less