คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  10,000 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 15 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 15 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  6,320 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 50 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 50 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  15,000 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  7,350 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 40 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 40 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  7,000 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221NM ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  5,450 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221N ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร

  • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  8,700 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  4,260 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร

  • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 30 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  7,450 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 15 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221 ชนิดเนื้อเหล็ก (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 15 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  4,715 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221N ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร

  • Diamond เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ รุ่น 221N ชนิดเนื้อสแตนเลส (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  6,050 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร

  • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 20 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  6,350 บาท

  สินค้าหมด

 • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร

  • Diamond เทปสแตนเลสวัดน้ำมัน รุ่น 621NM (หน้าเทปกว้าง 13 มม.) ขนาด 10 เมตร
  • หน่วย : เซ็นติเมตร, นิ้ว, เมตร ( มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น )
  • หน้าเทปกว้าง 13 มม.
  • สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless Steel
  • มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
  • มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
  4,150 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less