คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า 

  • ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี
  • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือท่าน ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดว่า สินค้าและรหัสสินค้าตรงกับรายการสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อกับทางเราหรือไม่ สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหาให้รีบติดต่อกลับทางบริษัทฯ ทันที
  • กรณีลูกค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบสินค้า-แจ้งกลับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าตามรายการสั่งซื้อนั้นทุกกรณี หลังจากเลยระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ รับประกันสินค้าในกรณีสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อนั้น มีใบรับประกันตามเงื่อนไข เช่น เครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า/ คืนสินค้า 

  1. บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดรุ่น หรือ สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต โดยลูกค้าต้องแจ้งกลับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. บริษัทฯ  ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าคืนอันเกิดจากกรณีดัง (ข้อ 1.) โดยท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้ทางเราผ่าน ไปรษณียไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่จัดส่งมาต้องอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ หรือป้ายพร้อมใบรับประกันสินค้า รวมไปถึงคู่มือสินค้า เอกสารต่างๆ ที่มีบรรจุในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ถูกนำไปใช้งานก่อนส่งกลับ พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี
  3. บริษัทฯ ได้รับสินค้าจากท่านและทำการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า 
  4. ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าจากท่าน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วันทำการ ตามวัน-เวลาปกติ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ  ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณีที่ลูกค้าเลือกสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดประเภท
expand_less